do kasy suma: 0,00 zł
Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

1. Jako konsumentowi przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

2. Od umowy możesz odstąpić, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: ewelina@aromma.pl lub pisemnie drogą tradycyjną na adres kontaktowy Sprzedawcy: os. Powstań Narodowych 40/1, 61-216 Poznań, numer telefonu 796042922.


3. Zwracaną rzecz należy zwrócić na adres: Aromma.pl Ewelina Białas os. Powstań Narodowych 40/1 61-216 Poznań, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłaś/odstąpiłeś od umowy.

4. Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni. Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik.

5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6. Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.


7. Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.Umową sprzedaży są objęte Produkty nowe.

9. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Kupującemu Produktu bez wad.

10. W przypadku wystąpienia wady fizycznej zakupionego u Sprzedawcy Produktu kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

11. Reklamację należy zgłosić pisemnie drogą tradycyjną na adres kontaktowy Sprzedawcy: os. Powstań Narodowych 40/1, 61-216 Poznań lub drogą elektroniczną na adres email Sprzedawcy: ewelina@aromma.pl

12. W przypadku stwierdzenia wady reklamowanego towaru Kupujący ma prawo:

– żądać wymiany Produktu na Produkt wolny od wad,

- żądać usunięcia wady,

– złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,

– złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

13. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni ustosunkuje się do złożonej reklamacji, a jeśli nie zrobi tego w wyznaczonym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

14. Produkt odsyłany w ramach reklamacji należy przesłać na adres Sprzedawcy: os. Powstań Narodowych 40/1, 61-216 Poznań.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl