do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Aromma.pl

Niniejszy Regulamin skierowany do Konsumentów określa m.in. zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu, zawiera najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie a także prawach Konsumenta.

§ 1

Postanowienia ogólne

Sklep internetowy Aromma.pl dostępny pod adresem internetowym https://aromma.pl/ prowadzony jest przez Ewelinę Białas w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod firmą Aromma.pl Ewelina Białas, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającej: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: os. Powstań Narodowych 40/1, 61-216 Poznań, NIP 6981716237, REGON 301114127.

 § 2

Dane kontaktowe

 1. Adres Sprzedawcy: osiedle Powstań Narodowych 40/1 61-216 Poznań

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: ewelina@aromma.pl

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 796 042 922

 4. Kontakt Kupującego ze Sprzedawcą możliwy jest w dniach poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 20.00

 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 97 2490 0005 0000 4530 8007 4940

 § 3

Definicje

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,

Kupujący -  podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych dokonujący lub zamierzający dokonać ze Sprzedawcą zamówienia w Sklepie,

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrowaną zdefiniowana w §2 niniejszego Regulaminu,

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://aromma.pl/ prowadzony przez Sprzedawcę,

Produkt – dostępna na łamach Sklepu rzecz ruchoma mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą której opis i charakterystyka dostępna jest na wyznaczonej podstronie Sklepu,

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawierana pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zawierana za pośrednictwem Sklepu zgodna z ustawą Kodeks Cywilny dokonywana po zaakceptowaniu Regulaminu Sklepu,

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Rejestracji,

Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu, określający zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie a także prawach Konsumenta,

Formularz Rejestracji – formularz dostępny na stronie Sklepu, dostępny pod adresem https://aromma.pl/pl/reg umożliwiający utworzenia Konta,

Formularz Zamówienia  - formularz dostępny na stronie Sklepu, dostępny po zalogowaniu się na Konto, umożliwiający złożenie przez Kupującego Zamówienia,

Konto – Konto Kupującego w Sklepie zawierające podane przez Kupującego dane oraz informacje o złożonych w Sklepie Zamówieniach,

Koszyk – element oprogramowania Sklepu zawierający wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu, rodzaj i ilość Produktów podlegających Umowie Sprzedaży, dane do dostawy i rodzaj płatności, umożliwiający modyfikację danych Zamówienia jak również zawarcie Umowy Sprzedaży,

Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego,

Newsletter – bezpłatna usługa świadczona przez Sklep drogą elektroniczną, służąca do informowania Kupujących o nowych Produktach i wydarzeniach udostępnianych na łamach Sklepu poprzez przesyłanie wybranych treści w postaci listu elektronicznego.

§ 4

Wymogi techniczne

Do korzystania z usług Sklepu, przeglądania dostępnych Produktów, złożenia zamówienia na Produkty niezbędne są:

 1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

 2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. Włączona obsługa plików cookies.

 § 5

Informacje ogólne

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w walucie polski złoty (PLN) i są cenami brutto.

 2. Ostateczną kwotę do zapłaty przez Kupującego stanowi suma kwoty za Produkt oraz koszt dostawy Produktu o której koszcie Kupujący jest informowany na podstronie Sklepu w momencie składania Zamówienia oraz wyrażenia woli związania się Umowy Sprzedaży.

 3. Dostawa zakupionych produktów odbywa się za pośrednictwem InPost: Paczkomaty InPost oraz Kurier InPost. Zasady dostawy opisane są szczegółowo w § 9 niniejszego Regulaminu.

 4. W wyjątkowych sytuacjach (paczki cięższe niż 2 kg) ostateczny koszt dostawy ustalany jest indywidualnie.

 5. Sprzedawca w możliwie najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta a także niedozwolonym działaniem osób trzecich.

 6. Przeglądanie dostępnych Produktów Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszego Regulaminu.

 7. Sprzedawca na podstawie Dziennika Ustaw z 28 grudnia 2021 r., poz. 2442. zwolniony jest na czas określony (do momentu osiągnięcia poziomu przychodu 20.000 PLN) z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (wystawienia paragonu).

§ 6 

Zasady zakładania Konta w Sklepie

 1. W celu założenia Konta w Sklepie wypełnić należy Formularz Rejestracji dostępny pod adresem https://aromma.pl/pl/reg  Do założenia Konta niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, adres do wysyłki Produktu, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, login, hasło do Konta.
 1. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 1. Logowanie na Konto odbywa się z wykorzystaniem loginu oraz hasła zdefiniowanego na Formularzu Rejestracji podczas Zakładania Konta.

 2. Po założeniu Konta konieczna jest jego aktywacja poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego wysłanego pocztą elektroniczną na wskazany adres mailowy Kupującego.
  5. Kupujący w dowolnej chwili ma możliwość bez podania przyczyny oraz przez ponoszenia opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w § 2 niniejszego Regulaminu.

 § 7 

Zasady składania Zamówienia w Sklepie

W celu złożenia Zamówienia w Sklepie konieczne jest:

 1. Zalogowanie do Sklepu po uprzedniej rejestracji Konta.

 2. Wybór z asortymentu Sklepu Produktu będącego przedmiotem Zamówienia oraz kliknięcie przycisku „Do koszyka".
 1. Wybór sposobu dostawy oraz sposobu płatności.

 2. Wypełnienie Formularza Zamówienia zawierającego dane odbiorcy Zamówienia a także adres na który nastąpić ma dostawa Produktu.
 1. Sfinalizowanie zamówienie a następnie jego potwierdzenie poprzez kliknięcie w link otrzymany w wiadomości e-mail.
 1. Z chwilą otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia zawarta zostaje pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą Umowa Sprzedaży.
 1. Opłata wybranego przez Kupującego Zamówienia.

 § 8

Dostępne metody płatności

Kupujący może skorzystać z poniższych metod płatności:

- Płatność elektroniczna

- Przelew bankowy

Płatność powinna zostać zrealizowana w ciągu 3 dni roboczych od złożenia przez Kupującego Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia.

 § 9

Dostępne metody dostawy

 1. Kupujący ma możliwość dostawy zakupionego Produktu za pośrednictwem InPost: Paczkomaty InPost lub kurier InPost.

 2. Sklep nie oferuje możliwości odbioru osobistego.

 3. Szacowany czas dostawy to 2-4 dni robocze od momentu wpłaty.
 1. Odbiór przesyłek – w przypadku Paczkomatów InPost przesyłki czekają na odbiór do 48h od momentu powiadomienia. Dostawy kurierem InPost dostarczane są w dni robocze. W przypadku nie zastania kupującego kurier ma możliwość pozostawienia awizo przekierowując Produkt do możliwie bliskiego punktu odbioru paczek.
 1. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.
 1. Dostawa Produktu jest odpłatna, koszty dostawy Produktu określone są w momencie składania Zamówienia przez Kupującego o czym Kupujący jest informowany na podstronie Sklepu w momencie składania Zamówienia.

 § 10

Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Kupujący ma prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy przesłanie przez Kupującego oświadczenia przed jego upływem. Prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej i stosowane jest w odniesieniu do osoby fizycznej której zakup nie jest związany z działalnością gospodarczą i zawodową.

 2. Oświadczenie może zostać przesłane przez Kupującego drogą elektroniczną na adres email Sprzedawcy określony w 2 niniejszego Regulaminu.
 1. Po przesłaniu oświadczenia przez Kupującego drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle na wskazany adres Kupującego potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 1. Oświadczenie może zostać przesłane przez Kupującego drogą tradycyjną na adres kontaktowy Sprzedawcy określony w 2 niniejszego Regulaminu.
 1. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – załącznik nr. 1 niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego wszystkie dokonane przez Kupującego płatności uwzględniając koszty wysyłki Produktu.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Kupujący powinien odesłać produkt na wskazany adres w § 2 niniejszego Regulaminu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego.
 1. Sprzedawca ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu.
 1. Zwracany Produkt nie może być zniszczony oraz uszkodzony.
 1. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy ponosi Kupujący. Jeżeli Kupujący wybrał inny sposób odesłania Produktu niż najtańszy sposób przesyłki oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobligowany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowę zawartą na odległość uznaje się za niezawartą.

 § 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową sprzedaży są objęte Produkty nowe.
 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Kupującemu Produktu bez wad.
 1. W przypadku wystąpienia wady fizycznej zakupionego u Sprzedawcy Produktu kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie drogą tradycyjną na adres kontaktowy Sprzedawcy określony w 2 niniejszego Regulaminu lub drogą elektroniczną na adres email Sprzedawcy określony w § 2 niniejszego Regulaminu.
 1. W przypadku stwierdzenia wady reklamowanego towaru Kupujący ma prawo:

– żądać wymiany Produktu na Produkt wolny od wad,

- żądać usunięcia wady,

– złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,

– złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 1. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni ustosunkuje się do złożonej reklamacji, a jeśli nie zrobi tego w wyznaczonym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 2. Produkt odsyłany w ramach reklamacji należy przesłać na adres Sprzedawcy określony w 2 niniejszego Regulaminu.

 
§ 12

Dane osobowe oraz pliki cookies

 Regulamin Polityka Prywatności, RODO dostępny pod adresem https://aromma.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11

§ 13

Załączniki

Załącznik 1 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość - wzór.pdf

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl